คาปาซิทีฟ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (Capacitive Proximity Sensors) เป็นเซนเซอร์ที่ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงของค่าคาปาซิแตนซ์ โดยการสร้างสนามไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งต่างจากอินดักทีฟ เซนเซอร์(Inductive Sensors) ที่จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้จะมีความสามารถตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะหรือมีส่วนประกอบของโลหะเท่านั้น แต่คาปาซิทีฟ เซนเซอร์ (Capacitive Sensors) ซึ่งใช้หลักการสร้างไฟฟฟ้าสถิตย์นั้น ทำให้สามารถตรวจจับวัตถุได้เกือบทุกประเภท ทั้งโลหะและอโลหะ ซึ่งทำให้เซนเซอร์ชนิดนี้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพราะมีสารหรือปุ่มปรับ เซนซิทีวิตี้ (Sensitivity Adjustment) ซึ่งทำให้สารตรวจจับระดับของเหลวในภาชนะทึบแสงเช่น ใช้เช็คระดับน้ำมันเครื่องในถังพลาสติกทึบแสง เป็นต้น


คุณสมบัติของ SMART LEVEL TECHNOLOGY (BALLUFF)

 • สามารถตรวจจับของเหลวที่นำไฟฟ้าและไม่นำไฟฟ้า เช่น น้ำ น้ำมันดีเซล พลาสติก
 • ติดตั้งกับท่อใสความหนาไม่เกิน 2 mm
 • สามารถ Calibration แบบ IO – Link หรือแบบ Teach
 • มีระบบป้องกันการต่อลัดวงจร

 • รุปแบบการติดตั้งการใช้งานกับท่อ


  ตัวอย่างการติดตั้ง SMART LEVEL TECHNOLOGY ในเครื่อง GENNERRATOR เพื่อเช็คว่ามี น้ำมันหรือไม่มี

  วัตถุที่ SMART LEVEL สามารถจับได้


  performax

  ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย
  อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  ระบบคอนโทรล วาล์ว
  นิวแมติกส์และไฮดรอลิก  Call Center
  091-5760129

  Service&Commissioning
  คุณปกรณ์ 091-5760124
  คุณชาตรี 091-5760125

  AC Drives
  คุณราเชนทร์ 091-5760132

  Pneumatic
  คุณอัคคเดช 091-5760131

  Follow: