โซลินอยด์ วาล์ว อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายของไหลด้วยระบบไฟฟ้า

 • Direct Operated เปิด-ปิดโดยอาศัยแรงจากคอยล์/สปริงอย่างเดียว
 • Pilot Operated เปิด-ปิดโดยอาศัยหลักการความต่างของแรงดัน (Different pressure)
 • Combined Operated เปิด-ปิดโดยอาศัยทั้งคอยล์และโครงสร้างภายใน


 • สิ่งที่ควรทราบ ก่อนการเลือกโซลินอยด์ วาล์ว

 • ชนิดและคุณสมบัติของของไหล
 • ความต่างของแรงดัน
 • ระบบไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมการทำงาน
 • อัตราการไหลของของไหล


 • performax

  ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย
  อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  ระบบคอนโทรล วาล์ว
  นิวแมติกส์และไฮดรอลิก  Call Center
  091-5760129

  Service&Commissioning
  คุณปกรณ์ 091-5760124
  คุณชาตรี 091-5760125

  AC Drives
  คุณราเชนทร์ 091-5760132

  Pneumatic
  คุณอัคคเดช 091-5760131

  Follow: